Bosák

projekty, vizualizácie, stavebný dozor

Obsah projektu

Obsah projektovej dokumentácie:

* Obsah projektovej dokumentácie sa môže líšiť v závislosti od stupňa PD a požiadaviek investora.
  Projektová dokumentácia
 
  Architektúra
(sprievodná správa, technická správa, situácia, výkresy v mierke 1:50, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien a dverí, vizualizácie)
  Statika
(technická správa, výkresy – skladby stropov, vencov a prekladov, schodisko, výkazy materiálov a statický výpočet)
  Zdravotechnika
(technická správa, výkresy – vnútorný vodovod, domová kanalizácia, domový plynovod, výkazy materiálov)
  Kúrenie
(technická správa, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia a rozmiestnenia, dimenzie vykurovacích telies, výkazy materiálov)
  Elektroinštalácia
(elektrické rozvody celého objektu, schému rozvádzača, výkazy materiálov)